Skip to main content

HISTORIK

Cross Design har sitt ursprung i TKR Sweden AB och HA Design AB som bildades 2002 genom en sammanslagning.
HA Design startade 1975 och TKR Sweden 1997.

Cross Design har idag ca 50 medarbetare i Göteborg. Verksamheten är främst inriktad på produktutveckling inom fordonsindustrin.

VISION

Cross Design strävar efter att vara den mest attraktiva ingenjörsfirman inom sin bransch, både för anställda och kunder.

Detta innebär att Cross Design AB anser att ha kompetenta medarbetare på rätt uppdrag ger framgångsrika projekt och nöjda kunder.

Cross Design AB har ett äkta engagemang och en vilja att se, uppmuntra och bekräfta medarbetarna som de unika människor de är.

Cross Design AB är ett företag som är personligt men ändå tillräckligt stort för att kunna erbjuda spännande uppdrag, placerad hos kund eller på hemmakontoret, möjligheter till personlig utveckling, via nya uppdrag och vidareutbildning.

På Cross Design AB strävar vi efter att alla skall ha en Crosskänsla. Att känna sig som en ”Crossare” även ute på uppdrag. Vi inser att detta inte är något som kommer av sig självt utan är något som hela företaget ständigt måste arbeta med.

Cross Design AB är ett ägarlett företag och där flera av delägarna deltar i kundprojekt. Detta ger ett företag med god branschkännedom, långsiktiga mål och handlingar. Cross Design AB har funnits sedan 1975 och verkat framgångsrikt inom fordonsindustrin.

AFFÄRSIDÉ

Cross Design skall genom engagerade medarbetare fokusera på produkt- och tjänsteutveckling inom den tillverkande industrin, främst fordonsindustrin. Genomförandet skall motsvara högt ställda förväntningar och skapa långsiktiga relationer.

För oss på Cross innebär detta nedanstående:

Cross Design AB har cirka 50 anställda ingenjörer där ett flertal har spetskompetens inom sina områden.

Cross Design har funnits sedan 1975 och verkat framgångsrikt inom fordonsindustrin.

Cross Design AB jobbar med projekt ute hos våra kunder men även i egna lokaler där vi har 10 CAD-arbetsstationer. Vi verkar även genom våra satellitkontor som är direktuppkopplade mot våra kunder.

Netgroup Engineering AB bildades 1999 av Cross Design AB och 4 andra entreprenörsdrivna företag.

Netgroup Engineering AB ägs av Cross Design AB och 5 andra entreprenörs drivna företag med kompletterande kompetensområden med ca 1200 tillgängliga konsulter täcker vi kundernas behov av kompetens. Att verka tillsammans ger oss vår höga leverantörsstatus.

Vi är förstahandsvalet med leverantörsstatus som Q1-leverantör och Tier 1-leverantör för VCC.

Vi är 1 av 8 utvalda partnerleverantörer för AB Volvo

På Cross Design AB har du 50 medarbetare och 1200 arbetskamrater i Netgroup Engineering AB.